fb track
Default
Photo ©Ilaria Giannini

Skiing on Monte Amiata

The winter season begins near Siena